Lễ tiếp nhận nhà kính công nghệ cao do công ty Dalat Hasfarm và các nhà đồng tài trợ trao tặng
Top